POLITYKA PRYWATNOŚCI


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych użytkowników przez Administratora Danych Osobowych w związku z prowadzeniem przez niego serwisu www.topmaison.pl

Informujemy, że Administratorem Danych jesy TopMaison sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86/410, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000660708, NIP: 7010650447, REGON: 366262274, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł, email: biuro@topmaison.pl, zwanym dalej „TopMaison”, tel.: (22) 212 87 99

Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Krzysztof Orłowski, email: k.orlowski@topmaison.pl, tel. 577 166 001

Administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane zapewnią odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych

Posiadają Państwo prawo:

  •  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku gdy będą chcieli Państwo skorzystać z ww. praw, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 212 87 99 lub drogą elektroniczną: e-mail: biuro@topmaison.pl

2) wniesienia skargi do właściwego urzędu ds. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Państwa dane osobowe poza podmiotami wskazanymi w dalszej części Polityki, mogą być przekazywane usługodawcom zewnętrznym przetwarzającym informacje dla Administratora, w tym:

–  firmom świadczącym usługi informatyczne,

– zarządzania tożsamością, hostingu i zarządzania stronami internetowymi,

– tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych.

Dane osobowe przekazane nam przez Państwa będą przechowywane przez okres wymagany do celów, w jakich zostały one zebrane lub wynikający z odrębnych przepisów.

REGULACJE SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM ZAPYTANIA/ZAPYTANIA O OFERTĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNIE LUB ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

1) w celu skontaktowania się z Państwem w związku ze złożonym zapytaniem/zapytaniem o ofertę,

2) w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie/zapytanie o ofertę,

3) w celu przedstawienia ofert w odpowiedzi na zapytanie,

4) w celu przedstawienia treści marketingowych, handlowych, promocyjnych.

Podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy. Ponadto, w przypadku pkt 4, podstawą prawną jest Państwa zgoda wyrażona np. pod formularzem kontaktowym.

Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania/zapytania o ofertę będą u nas przechowywane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty:

– zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji zapytania i przez czas niezbędny do realizacji i korzystania z praw i obowiązków z niego wynikających, w tym dochodzenia roszczeń

–  zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.

Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora i podmiotów przetwarzających zbierane dane osobowe oraz podmioty oferujące/zainteresowane nieruchomością będącą przedmiotem oferty.

Państwa dane nie  będą poddane automatycznemu profilowaniu.

POLITYKA COOKIES

I. Pliki „cookies”

Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Stron, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się z serwisem.

Informujemy Państwa o wykorzystywaniu przez nas plików „cookies” (tzw. „ciasteczek”), które mogą być przechowywane na Państwa komputerze, tablecie, smartfonie i innym urządzeniu końcowym oraz odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Zbierane są dane ID wypełnionego formularza kontaktowego.

Wykorzystywanie plików „cookies” ma na celu zapewnienie prawidłowego wyświetlania Państwu treści Serwisu, optymalizację korzystania z Serwisu, jak również jest niezbędne dla celów statystycznych i zabezpieczeniem przed wielokrotnym wypełnieniem formularza na te same dane, powiązaniem klienta ze stroną i formularzem, edycja formularza (przechowywanie aktualnego identyfikatora formularza)

Korzystając z Serwisu, wyrażają Państwo zgodę stosowanie plików cookies.

Informujemy Państwa o możliwości skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby niemożliwe było przechowywanie plików „cookies” na Państwa urządzeniu. Informujemy przy tym, że decydując się na taki krok dopuszczają Państwo możliwość wyświetlania się Serwisu w sposób nieprawidłowy, za co nie ponosimy odpowiedzialności.

Pliki „cookies” mogą być przez Państwa usunięte z Państwa urządzenia w każdym czasie przy zastosowaniu odpowiednich opcji przeglądarki lub narzędzi programowych.

Stosowanie plików cookie jest obecnie standardem dla większości witryn internetowych. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez przeglądarkę. Można je też likwidować, usuwając z „historii przeglądania” (pamięci cache) przy wyjściu z danej strony.

Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI przechowuje się je przez okres do pięciu lat. Informacje te nie mogą być powiązane z żadnymi osobami fizycznymi.

Korzystając z Serwisu użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie cookies w sposób zgodny z opisem zamieszczonym w niniejszej Polityce.

II. Logi serwera

Podobnie jak większość administratorów stron internetowych zbieramy określone dane w ramach logów serwera, na którym funkcjonuje Serwis. Oznacza to, że korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem do serwera informacji, które są zapisywane w logach tego serwera. Informacje te obejmują m.in.: nazwę przeglądarki internetowej klienta, nazwę i wersję systemu operacyjnego klienta, adres IP, nazwę usługodawcy internetowego, adres strony skąd przyszedł klient i adres strony docelowej (na którą wszedł), datę oraz czas.

Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze, na którym funkcjonuje Serwis, w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwera, oraz statystycznych.

Logi stanowią jedynie informacje o charakterze pomocniczym dla administrowania Serwisem. Nie są one ujawniane żadnym osobom ani podmiotom, z wyjątkiem osób upoważnionych do administrowania serwerem.

Dane zawarte w logach serwera nie są powiązane z Państwa danymi osobowymi, które są lub mogą być przez nas przetwarzane, jak również nie są przez nas zbierane ani wykorzystywane w celu Państwa identyfikacji.

Podziel się: